Steun Zwolse Natuurbegraafplaats op Kranenburg

Logo_750

Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats Kranenburg Bergklooster – een gezamenlijk initiatief van Begraafplaats Bergklooster, Crematorium Kranenburg en Uitvaartcentrum Kranenburg – heeft in de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een plan voor een natuurbegraafplaats op landgoed Kranenburg. Een plan dat volledig aansluit op afspraken in een masterplan dat in 2003 door de gemeente en de samenwerkende partners op Kranenburg is vastgesteld voor cremeren en begraven in Zwolle in de toekomst.

Over de uitwerking en de mogelijke uitvoering van het plan voor een natuurbegraafplaats is intensief en constructief overleg gevoerd tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Nadat het plan van alle kanten is bekeken, moest echter recent helaas de conclusie getrokken worden dat een gezonde exploitatie van een natuurbegraafplaats op de beoogde plek (het ‘maisveld’) niet haalbaar is. Bij toekomstige ontwikkelingen op Kranenburg zal natuurbegraven onderwerp van gesprek blijven.

Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats Kranenburg Bergklooster i/o

p/a Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle

info@zwolsenatuurbegraafplaats.nl